Dell’Amante Coffee olarak web sitemize yaptığınız ziyaretlerde kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini önemsiyoruz. Bu doğrultuda bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, teknik tüm önlemler alınarak korunmaktadır.

Web sitemizde ve mağazamız içerisinde verilen tüm hizmetler; https://dellamante.com/ (Site*) adresine kayıtlı Dell’Amante Coffee Şti. (Şirket*) (Şirket Bilgileri Tam Olarak Girilecek) firmamız tarafından işletilmektedir.

Firmamız, herhangi bir türden amaca bağlı olarak kişisel verilerinizi toplayabilir, işleyebilir ve daha sonra kullanmak üzere muhafaza edebilir. İşbu “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” toplanan kişisel verilerinizin hangi amaçla, nasıl ve ne şekilde kullanıldığını, toplandığını ya da muhafaza edildiğini açıklamak üzere hazırlanmıştır.

Dell’Amante Coffee, 6698 sayılı KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. İlgili kanun veri sorumlusuna, kişisel verilerin depolanması, saklanması ya da kullanılması hakkında bazı temel haklar vermektedir. Öte yandan ilgili kanunda açık bir şekilde veri sorumlusunun uyması gereken kurallar ve sahip olduğu yükümlülükler de belirtilmiştir. Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılar da yine ilgili kanun kapsamında hak ve yükümlülüklere sahiptir.

Gizlilik ve Güvenlik Politikası metnimizle sizleri; web sitemizde alınan güvenlik önlemleri, KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar, veri sorumlusunun yükümlülükleri ve kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin diğer detaylar hakkında bilgilendirmek isteriz.

Veri Güvenliği

Web sitemize giriş yaptıktan sonra sunduğumuz hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak ve etkili bir internet deneyimi yaşamanız için bilgisayarlarınıza “Çerez” (Cookie) adı verilen minimal boyutta dosyalar yerleştirilmektedir. Bu dosyalar aracılığıyla kişisel verileriniz web sitemiz bünyesinde işlenmektedir. Çerezlerin bir bölümü, internet sitemize giriş yaptığınız cihazda kalıcı olarak kalmaktadır. Önemli bir bölümü ise cihazınızı kapatmanızın ardından tarayıcınızdan silinir.

Web sitemizde çerezler kullanmamızın en temel sebebi, sizlere etkili bir hizmet deneyimi sunmaktadır. Çerezler, web sitelerin sağlıklı ve doğru bir şekilde çalışabilmesi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bazı çerez türleri, doğrudan web sitenin teknik özelliklerini efektif şekilde kullanılabilmesini sağlar. Çerez ayarlarını yöneterek bu türden çerezlere izin vermemenizin durumunda web sitemiz tarafından sunulan hizmetlerde teknik aksaklıkların ortaya çıkması olasıdır. Çerez yönetimi nedeniyle ortaya çıkan aksaklıklarda Dell’Amante Coffee sorumlu değildir.

Dell’Amante Coffee olarak web sitemize ziyaretlerinizde kişisel verilerinizin ve bilgilerinizin maksimum düzeyde korunmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda web sitemizde SSL (Secure Sockets Layer) protokolü kullanmaktayız. SSL sertifikası, web sitelerin tarayıcı ile güvenli bir bağlantı kurmasını sağlayan protokoldür. Bu güvenlik protokolü sayesinde kişisel verilerinizin tamamı özel bir kriptografi yöntemiyle muhafaza edilir ve üçüncü kişilerin verilerinize erişmesi engellenir.

Dell’Amante Coffee web sitemizi ziyaret etmeniz sonucunda elde edilen kişisel verilerinizi; yasal ve adli gereklilikler hariç olmak kaydıyla, sizlerin onayı olmadan, başka bir isim veya kimlik altında, ilgili kişisel verileri üçüncü şahıslarla paylaşamamayı garanti, taahhüt ve beyan eder. Web sitemiz bünyesinde toplanan kişisel verilerinizin, işbu metinde belirtilen hususların dışında herhangi bir kötü amaca hizmet etmek üzere kullanılmayacaktır.

Veri Paylaşımı

Dell’Amante Coffee, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde topladığı kişisel verileri, bilgileri, profillerin içeriğini çok daha kaliteli hizmet sağlamak ya da hizmet standartlarını artırmak amacıyla iş ortakları ile paylaşma hakkını saklı tutar. Bu amaçla; kişisel verileriniz depolanabilir, kullanılabilir ya da daha işlenebilir. Söz konusu durum nedeniyle doğan olumsuzluklardan Dell’amante Coffee sorumlu tutulamaz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Şekli

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Dell’amante Coffe, veri sorumlusu sıfatıyla, resmi internet sitesi aracılığıyla, kişisel verilerinizi; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler kullanarak, herhangi bir dijital veya manuel kayıt aracı vasıtasıyla, tamamen ya da kısmen elde ederek, depolayarak, değiştirerek, yeniden düzenleyerek ya da burada belirtilmeyen durumları içerecek şekilde işleme hakkını saklı tutmaktadır. İlgili kanun kapsamında belirtilen hususlara göre kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türden işlem, “Kişisel Verilerin İşlenmesi” tanımını taşır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizi işlememizin amaçları;

Üyelerimize ya da web sitemize ziyarette bulunan kullanıcılara sağladığımız hizmetler kapsamında ya da dışında çeşitli imkanlar sunabilmek, ilgili imkanları sunabilecek kurum veya kişilerle paylamak,

 • Web sitemiz aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerin gereklerini yerine getirmek,
 • Web sitemizde kullanılan teknolojilerin gereğini yerine getirmek,
 • Sunduğumuz ürün veya hizmetlerin gelişmesini sağlamak,
 • Kamu güvenliğiyle ilgili durumlarda ortaya çıkabilecek olası hukuksuzluklar veya anlaşmazlıkları önlemek. Bu tarz durumlarda ilgili yasal ve adli kuruluşların, kolluk kuvvetlerinin taleplerine cevap verebilmek,
 • Ziyaretçilerin reklam tercihlerini analiz etmek,
 • Firmamızın pazarlama ve satış stratejilerini belirlemek ve bu stratejilerin yeterliliğini test etmek,
 • Firmamızın ilgili departmanlarına veri akışı sağlamak,
 • Reklam ve tanıtım çalışmaları yürütmek,
 • Ürün ve hizmetlerimizin standardını yükseltmek,
 • Müşteri ilişkilerini yönetmek ve müşteri eğilimlerini izlemek

-Burada belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla- şeklindedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Web sitemiz aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz firmamız tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin üçüncü şahıslarla paylaşılması, sizlere çok daha kaliteli hizmet vermek ve sunduğumuz hizmetlerin standardını artırmak amacını taşır. Bu kapsamda verilerinizi paylaştığımız üçüncü kuruluş ya da kişiler burada belirtilenlerle sınırlıdır. Kişisel verilerinizin paylaşılabileceği üçüncü şahıs ya da kuruluşlar;

Talep edilmesi halinde yasaların gereğini yerine getirmek üzere; kolluk kuvvetleri, adli makamlar, yetkili kamu kuruluşları,

 • Şirketin hissedarları ya da ana hissedarı,
 • İş ortakları ya da iş birliği halinde olan üçüncü taraf kuruluşlar,
 • Yurt içi ve yurt dışı iştiraklerimiz,
 • Hizmet aldığımız çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar ve teknoloji sağlayıcıları,
 • Üye firmalar,
 • Reklam verenler

Şeklindedir. Ayrıca Dell’Amante Coffee, hizmet standardını yükseltmek ve ziyaretçilere daha efektif bir internet deneyimi sağlamak amacıyla burada belirtilmeyen üçüncü taraflarla kişisel verilerinizi paylaşma hakkını saklı tutmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz; resmi internet sitemiz, forumlar, üyelik sözleşmeleri, IP adresi, çerezler, kullanıcı adı ve şifre gerektiren işlemlerin yapıldığı sayfalar, anket, oyun, kampanya sayfaları başta olmak üzere farklı şekillerde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Belirtilen yöntemlerle toplanan ve işlenen kişisel verileriniz;

 • Ürün ya da hizmetlerimizin tanıtılması, sunulması ve müşteri kitlesiyle buluşması amacıyla iş birliği halinde olduğumuz kuruluşlara ya da iş ortaklarımıza,
 • Herhangi bir türden acil durumun oluşması halinde konumunuzun tespit edilmesi amacıyla ilgili kuruluşlara,
 • Mahkemeler, adli kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, icra müdürlükleri, resmi kurumlar gibi denetleyici ve düzenleyici kuruluşlara

Firmamız nezdinde uygun görülmesi halinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edilmesi ve Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. Maddesinde belirtilen hususlar, açık bir şekilde veri sorumlusu sıfatına sahip olan tüzel kişiliklerin yükümlülüklerini ifade etmektedir. Bu yükümlülükler arasında işlenen ve toplanan kişisel verilerin uygun teknik altyapı sağlanarak muhafaza edilmesi ve korunması da bulunmaktadır. Bu doğrultuda web sitemiz, internet aracılığıyla sunulan hizmetlerde en etkili güvenlik önlemi olan SSL sertifikasına sahiptir. SSL sertifikası, internet sitemiz üzerinde yapacağınız işlemleri güvenle tamamlamanızı sağlar. Buna karşın kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde yasalara aykırı olarak üçüncü şahsıların eline geçmesi ve bu durumun tarafımızca tespit edilmesi halinde bahse konu olan durum aciliyetle ve derhal ilgili kuruluşlarla paylaşılacaktır.

6698 Sayılı KVKK Kapsamında Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi, veri sahibinin haklarını açık bir şekilde ifade etmektedir. İlgili kanunun ilgili maddesine göre kişisel verilerinizin işlenmesi nedeniyle sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,
 • İşleniyorsa ne şekilde ve nasıl işlendiği,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçları,
 • İşlenen verilerin amaçlara uygun şekilde işlenip işlenmediği,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü şahıs ya da kuruluşlar,
 • Kişisel verilerinizin yanlış işlenmesi halinde bu hataların düzeltilmesi,
 • İlgili kanunun 7. Maddesinde yer alan hususlar ışığında işlenen kişisel verilerinizin silinmesini,
 • Aleyhinize bir sonuç olması halinde bu durumun düzeltilmesi,
 • Yasalara aykırı şekilde verilerinizin işlenmesi nedeniyle oluşan zararın giderilmesini

Tarafımıza aşağıda belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla ulaşarak talep etme hakkına sahipsiniz. Veri sorumlusu, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde veri sahibinin taleplerine cevap vermekle yükümlüdür.

İletişim

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde aşağıdaki iletişim kanalları aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilir; soru, görüş ve önerilerinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Ayrıca KVKK kapsamında sahip olduğunuz hakları kullanmak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda detaylı bilgi almak amacıyla da yine aşağıda belirtilen iletişim yöntemlerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İMMENSE KAFE RESTORAN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

E-Mail: info@dellamante.com

Telefon Numarası: 0850 305 2111

Adres: Adnan Kahveci Mh. Büyükdere Cd. Alya Residence, No: 2/8, 34528 Beykent – Beylikdüzü/İstanbul